WEEKLY PURORESU WOMEN'S EXTRA 2017

  • $25.00
    Unit price per 


Weekly Puroresu Extra Edition - 2017

Io Shirai cover

Also features: Toni Storm, Hana Kimura, Sumire Natsu, Maki Natsumi, Konami, Heidi Katrina, Sareee, and more

very good condition